MARAČOL

idilično sidrište na Kvarneru

Uvala i sidrište Maračol smještena je na otoku Unije. Unije predstavljaju idealnu prvu točku za odmor za sve koji polaze iz Istre, Krka, Cresa ili Malog Lošinja. Sidrište Maračol najsigurnija je uvala na otoku zaštićena od svih vjetrova, osim juga. Time predstavlja idealno sidrište za mnogobrojne brodice i njihove vlasnike željne odmora i netaknute prirode. Sidrište raspolaže sa ukupno 50 osiguranih bova.

Novi koncesionar unaprijedio je način vezivanja brodica i povisio stupanj sigurnosti za brodice na jednu višu razinu. Od 2016. godine način vezivanja je četverovez, kao corpo morto koriste se betonski blokovi većih dimenzija, težine 5 tona, po 4 komada za jedan brod.

CJENIK

provjerite u koju kategoriju spada Vaša brodica

do 8 m

160 HRK/brod

8.01 m - 14 m

20 HRK/metar

14.01 m - 20 m

25 HRK/metar

Način plaćanja

CASH ONLY

PRAVILA I UPUTE

saznajte što je sve potrebno za siguran i ugodan boravak u uvali Maračol

Podignite bovu. Ispod nje su tri konopa. Dva debela bijela konopa učvrstite na lijevu i desnu bitvu. (engl. clamp.) Tanji šareni konop povucite na drugu stranu broda  i zategnite (kao mooring).

Osoba koja upravlja plovnim objektom mora prilikom plovidbe, pristajanja, privezivanja, odvezivanja i sidrenja plovnog objekta postupati tako da tim radnjama ne ugroze ljudske živote i ne onečiste more, te ne nanesu štetu svom plovnom objektu, kao i drugim pomorskim objektima u luci, sudarom, udarom ili nasukavanjem. 

Osoba koja upravlja plovnim objektom odgovorna je za sigurnost plovila dok se nalazi na sidrištu pri čemu je dužna postupati prema uputama koncesionara i nadležne lučke kapetanije. O plovnom objektu koji je privezan u luci dužan je brinuti se vlasnik, zapovjednik jahte i voditelj brodice, te isti odgovaraju za svaku štetu koju plovni objekt počini drugim plovnim objektima, obali, uređajima, napravama i postrojenjima.

Plovni objekt koji se nalazi u sidrištu mora biti privezan odgovarajućim i ispravnim vezovima na napravama za privezivanje. Osoba koja upravlja plovilom prilikom sidrenja mora voditi računa da plovilo bude dovoljno udaljeno od najbližih plovila u svim smjerovima i vremenskim uvjetima.

 

Za vrijeme boravka na sidrištu zabranjeno je bacanje i spuštanje u more svih krutih i tekućih otpadaka i sanitarnih voda.
Kršenje odredaba o zaštiti morskog okoliša strogo se kažnjava sukladno odredbama Pomorskog zakonika i Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

U slučaju nailaska nevremena koje može ugroziti sigurnost, plovni objekti moraju pojačati svoje vezove, odnosno povećati broj sidara, a po naređenju ovlaštenika koncesije isploviti iz luke ili se skloniti u zavjetrinu. U slučaju nevremena posade na plovilima koja su privezana na sidrištu dužne su za vrijeme trajanja nevremena biti na plovilu, propisno opremljeni i osigurani od pada u more, a na plovilima se moraju poduzeti sve mjere osiguranja. U slučaju pogibelji moraju biti spremni za isplovljavanje.

OTOK UNIJE

mali raj za veliko opuštanje

Jedino naselje Unije nalazi se SZ od uvale Maračol, udaljen 20-tak minuta pješačenja preko brda ili 10-tak minuta vožnje traktorom. U sredini uvale Maračol nalazi se objekt napuštene tvornice za preradu sardela i liganja, koja se je za vrijeme Italije zvala » Arigoni«. U tvornici koja je radila sve do 1963. godine radilo je preko 60 ljudi sa otoka. Objekt se do Domovinskog rata koristio kao prigranična vojarna nekadašnje JNA.

Toponim Unije na st.grčkom »neios« znači njiva, u niu znači » u polje«. Stanovnici Unija su bili primarno poljoprivrednici, zbog čega je bilo naselje od nekad na dijelu otoka, koji nije zaštićen od zapadnih vetrova i od »juga«.

U naselju Unije se nalazi crkva, trgovina, pošta, pekara, tri restorana i slastičarna. Na SZ dijelu uvale Maračol nalazi se seosko domaćinstvo u izgradnji.

REZERVIRAJTE SVOJE MJESTO

Budite bezbrižni ovo ljeto i osigurajte svoje mjesto u uvali Maračol već danas